Harfe Göre Arama


Reklamlar

Paylaş

Harfe Göre Arama

 • A
 • B
 • C
 • Ç
 • D
 • E
 • F
 • G
 • Ğ
 • H
 • I
 • İ
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • Ö
 • P
 • R
 • S
 • Ş
 • T
 • U
 • Ü
 • V
 • Y
 • Z
 • Gemi

  Rüyada gemi görmek büyük ve küçük gemi keder, hapishane, karlı iş, rezillik ile tabir edilip, yorumlanır. Rüyada gemi sahibi olduğunu görmek bir gemi sahibi olmak ve bundan bir daha çıkmadığını gören kimse, büyük bir kedere düşer ve halk tarafından ömrünün nihayetine kadar kınanır. Rüyada askeri gemi görmek dert, tasa, sıkıntı ve bela ile tabir edilip, yorumlanır. Rüyada gemi satın aldığını görmek devlet başkanı ve devletin veya memleketin etkili ve yetkili kimseleri tarafından izzet ve hürmete mazhar olur. Rüyada gemi görmek evlat, baba, hanım, binmek, ferah, emniyet ve güven, iş, zenginlik ile yorumlanır.

  Rüyada gemi görmek eğer rüya sahibi gemiden rahatça çıkarsa bunların iyi ve güzel olması ile eğer batar veya gemide kalırsa bu konuların kötülüğü ile tabir edilir. Rüyada denizde beyaz gemi görmek üzüntü, sıkıntı, gam, keder, hastalık ve darlık kıtlık içinde olanlar için kurtuluş ile yorumlanır. Rüyada karada gemi görmek kurtuluşa yakın olmaktır. Eğer gemiyi karaya kendisi çekmişse namussuz ve dinde bozguncu olması ile tasvir edilir. Rüyada fırtınada gemi görmek darlık ve kederden, hapisten, hastalık ve beladan kurtulmaya delalet eder. Rüyada gemi görmek Geminin gittiğini, kendisinin de peşinden giderek takip ettiğini ve fakat ona ulaşamaması işlerinin çok zor olacağına ama neticede arzusuna kavuşacağına işarettir.

  Rüyada Gemiye Binmek

  Rüyada gemiye binmek  sorumluluk isteyen bir memuriyete nail olmaktır. Eğer gemi küçük olursa memuriyet küçük eğer gemi büyük olursa sorumluluk ve memuriyet büyük olur.

  Rüyada Gemi Sürmek

  Rüyada gemi sürmek çocuk, baba, kadın, binmek, sevinmek, emniyet üzere olmak, dünyada sazlı sözlü eğlenceye dalmak içmek, zenginlik… Gemiye kaptan olup gemiyi idare ettiğini gören; insanlar arasını düzelten, sözü geçerli bir şahıs olur.

  Rüyada Gemi Yapmak

  Rüyada gemi yapmak devlet başkanına hizmet etmekten ve hükumet görevinden mahrum kalır. Bir gemiyi, geminin çıkması imkansız olan yüksek bir yere çıkardığını gören kimse, halk içinde şöhret ve yüksek dereceler elde edip işleri yolunda gider.

  Rüyada Gemi Temizlemek

  Rüyada gemi temizlemek büyük olsun, küçük olsun üzüntü, hapishane, karlı iş ve ayıplanma kınanma ile tâbir olunur. Rüyada bir gemiye bindiğini ve ondan bir daha çıkmadığını gören; büyük bir kedere uğrar ve insanlar içinde ömrünün sonuna kadar ayıplanır, kınanır.

  Rüyada Gemide Yolculuk Yapmak

  Rüyada gemide yolculuk yapmak yolculuğa çıkmaya ve o yolculuktan hayır, menfaat görür. Geminin gittiğini ve kendisi arkasından takip edip ona ulaşamadığını görmek, işlerinin çok güç olacağına fakat sonunda maksadına ereceğine işarettir.

  Rüyada Gemi Kazası Görmek

  Rüyada gemi kazası görmek bir şahıs tarafından büyük bir belaya uğrar. Bindiği geminin deniz sahilinde durduğunu gören, yolculuktan geri kalma ile tabir edilir.

  Rüyada Gemi Beklemek

  Rüyada gemi beklemek sıkıntı, dava, düşmanlık, mahkumiyet veya kendisi ile muradı arasında engele tabir edilip, yorumlanır. Bir rivayete göre gemiye beklemek, önce haberi gelen korkunç şeylerden kurtulmak ve bekar ise, evlenmektir.

  Rüyada Gemi Batması

  Rüyada gemi batması dünya’da istediği kadar kazanır. İçinde bulunduğu geminin battığım ve eşyasından bir kısmının su yüzüne çıktığını görmek, malının bir kısmını kaybedeceğine, bütün eşyasının battığını görmek, bütün malını kaybedip fakirliğe düşeceğine tabir edilip, yorumlanır.

  Rüyada Gemi Kaptanı Görmek

  Rüyada gemi kaptanı görmek idare ettiğini gören kimsenin halk arasında iyiliği ile bilinir ve sözü tutulur. Eğer dümeni iyi kullanamadığını görse hakkında vesvese etmesine, bir rivayete göre zarar, ziyan ve tehlikeye tabir edilip, yorumlanır.

  Rüyada Gemi Dümeni Görmek

  Rüyada gemi dümeni görmek yolculuğa gider ve eline hayırlı bir haber veya maddi manevi bir destek maddi menfaat ve yardım geçer. Rüyada gemi iskelesi görmek ticaret ve yolcu vapurları görmek, eğer Müslüman malı ise, hayırdır.

  Rüyada Deniz Üstünde Gemi Görmek

  Rüyada deniz üstünde gemi görmek hükumetin memurlarının vazifeli olarak etrafa gideceklerine tabir edilip, yorumlanır.

  Rüyada Karanlıkta Gemi Görmek

  Rüyada karanlıkta gemi görmek bir sıkıntısından dolayı yakın bir arkadaşından bu konu ile destek ve kuvvet alması ile yorumlanır.

  Rüyada Gemi Kullanmak

  Rüyada gemi kullandığını görmek rahata ve refaha ermeye istediğini elde etme ile yorumlanır.

  Rüyada Karada Gemi Görmek

  Rüyada karada yürüyen gemi görmek zengin ise elinden malı gider ve sonra Allahü Teala ona mal ihsan buyurur, fakir ise fakirliği şiddetlenir ve nihayet bolluğa erer.

  Rüyada Gemi Parçalandığını Görmek

  Rüyada geminin parçalandığını görmek bir düşmanı tarafından maddi ve manevi olarak büyük bir belaya uğraması ile yorumlanır.

  Rüyada Gemide Gitmek

  Rüyada gemide gitmek ve yolculuk etmek, faydasız olacak bir yolculuğa gitmeye ve sıkıntı yaşaması ile rivayet edilir.

  Rüyada Gemi Yolculuğu Görmek

  Rüyada gemi yolculuğu görmek, halkın ellerinde can vermesi ihtimal olan bir yabancı ile arkadaşlık kurmak anlamına gelir. Rüyada gemi görmek ve gemi yolculuğu görmek emniyette olmak ile tasvir edilir.

  Etiketler: 21.03.2016 tarihinde eklendi ve defa okundu.